Welkom bij VHG

Welkom op de VHG-site!

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek is opgericht in 1978. Haar werkterrein omvat alle zeven dorpen van de voormalige gemeente Graafstroom. Zij ziet het als haar taak hulp te verlenen en diensten aan te bieden aan ouderen en andere hulpbehoevenden in haar werkgebied.

De Stichting geeft dit onder andere vorm door de uitvoering van een drietal hoofdtaken te weten:

Hulpverlening

Het verlenen van tijdelijke hulp in noodgevallen als professionele hulp niet direct beschikbaar is en het verlenen van hulp en begeleiding bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek of voor het doen van boodschappen of andere zaken waartoe men zelf niet in staat is en directe hulp ontbreekt.

Tafeltje Dekje

Het op vijf dagen per week bezorgen van warme maaltijden alsmede van koelversmaaltijden voor het weekeinde of op verzoek voor de gehele week.

Alarmering

Plaatsing, onderhoud en reparatie van door de stichting beschikbaar gestelde alarmapparaten voor ouderen. Deze apparaten kunnen na inwilliging van een daartoe gedaan verzoek worden gehuurd bij de stichting, waarna zij door ons geplaatst en onderhouden worden.