0184 69 87 80 info@stichtingvhg.nl

Alarmering

Als u alleen woont, uw gezondheid wat minder wordt en/of u zich af en toe wat zorgen maakt over uw veiligheid kunt u een beroep doen op persoonlijke alarmering.
 

Wat is persoonlijke alarmering?

Persoonlijke alarmering is een voorziening die u in staat stelt hulp in te roepen wanneer u door problemen zelf niet meer kunt opbellen. Het systeem bestaat uit een draadloos zendertje dat u met een koordje om de hals draagt, en een apparaat dat op de telefoonlijn is aangesloten. Wanneer u hulp nodig heeft, drukt u op de knop van het zendertje waarna een bericht uitgaat naar de meldcentrale van Vitaris, die de hulpvraag uitfiltert en daarna de door de deelnemer opgegeven contactpersoon of zorgorganisatie belt.

Hoe krijg ik persoonlijke alarmering?

Om van deze voorziening gebruik te kunnen maken heeft u een telefoonaansluiting nodig. De apparaten worden tegen een geringe huur (€21,- per maand).  beschikbaar gesteld door de VHG en blijven eigendom van de stichting. De plaatsingskosten zijn éénmalig €25,-. Om voor een apparaat in aanmerking te kunnen komen dient een aanvraag te worden ingediend bij de stichting VHG, telefoonnummer (0184) 69 87 80. Zowel de plaatsing als de gebruikersinstructie en eventuele reparatie wordt uitgevoerd door een drietal vrijwilligers van onze stichting.

Voor informatie over de alarmering kunt u contact opnemen met de plaatselijke contactpersoon van de stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek.