0184 69 87 80 info@stichtingvhg.nl

Hulpverlening

Sinds haar oprichting verleent de V.H.G. tijdelijke hulp in noodgevallen als professionele hulp niet direct beschikbaar is. Ook voor het verlenen van hulp en begeleiding bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek of het doen van boodschappen of andere zaken, indien men hiertoe zelf niet in staat is, kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de V.H.G.

Bij eventueel vervoer is de hulpvrager aan onze vrijwilliger een kilometervergoeding verschuldigd. Deze vorm van hulpverlening vindt alleen plaats in de dorpen Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Brandwijk en Molenaarsgraaf.

Omdat in ons werkgebied in noodgevallen veelal nog een beroep kan worden gedaan op familie, vrienden of buren wordt er naar verhouding weinig gebruik gemaakt van onze vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers op ons kantoor.