0184 69 87 80 info@stichtingvhg.nl

Tafeltje Dekje

De maaltijdbezorging heeft in de afgelopen tientallen jaren een hoge vlucht genomen. Begonnen we in 1978 met drie maaltijden per dag, nu is dit gegroeid tot ruim 110 maaltijden per dag. Bij een bezorging van maandag t/m vrijdag zijn dat ruim 28.000 maaltijden per jaar. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door het feit dat er sinds 2014 ook in Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Streefkerk maaltijden worden bezorgd.

Alle maaltijden worden bereid in de keuken van Woon- en Zorgcentrum Graafzicht, onderdeel van Present, te Bleskensgraaf en van maandag t/m vrijdag door onze vrijwilligers bij u aan huis bezorgd. De koelvers maaltijden voor zaterdag en zondag worden vrijdag bezorgd, gelijktijdig met de warme maaltijd voor de vrijdag. Ook is het mogelijk om voor zeven dagen per week een koelvers maaltijd te verkrijgen.

Kosten

De kosten van een complete maaltijd bedragen:

€ 8,80 voor een warme maaltijd
€ 9,80 voor een koelvers maaltijd

Klik hier voor meer informatie over de maaltijden.

Voorwaarden

Van de deelnemer aan Tafeltje Dekje wordt verwacht dat hij of zij:

 • Zorgvuldig omgaat met de transportboxen voor de warme maaltijden.
 • Deze boxen noch de daarin aanwezige borden en schalen op een verwarmingsapparaat plaatst.
 • Na gebruik van de maaltijd het bord en de schaaltjes leeg en zo mogelijk afgespoeld weer in de box plaatst.
 • Bij inlevering van de set controleert of alle onderdelen hierin weer aanwezig zijn.
 • Beschadigingen of breuk direct doorgeeft aan de contactpersoon.
 • Één dag van tevoren vóór 10.30 uur aan onze medewerker op kantoor doorgeeft dat men voor de volgende dag(en) geen maaltijd wenst te ontvangen. Bij ziekte 's morgens voor 9.30 uur doorgeven als u die dag geen maaltijd wenst te ontvangen.
 • Bij niet tijdig doorgeven worden de kosten voor de maaltijd doorberekend.
 • Wanneer u het antwoordapparaat krijgt, vergeet dan niet duidelijk te vermelden voor welke datum u geen maaltijd wenst te ontvangen.
 • Minimaal drie maaltijden per week afneemt.
 • Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
 • Voor minimaal drie weken deelneemt aan de maaltijdvoorziening. een machtiging tot incasso verleent voor het innen van de maaltijdkosten.
 • Voldoende saldo heeft op de bank- of girorekening zodat maandelijks de maaltijdkosten zonder problemen kunnen worden geïncasseerd.

Mocht u niet aan deze voorwaarde voldoen, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt de maaltijdvoorziening te beëindigen

Schade

Bij oneigenlijk gebruik van de maaltijdset, waardoor schade ontstaat, behoudt het bestuur zich het recht voor de kosten van vervanging op u te verhalen.

Aanmelden

Wanneer u gebruik wilt gaan maken van de Tafeltje Dekje-maaltijden kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke contactpersoon of, van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur op ons kantoor, telefoon (0184) 69 87 80.