0184 69 87 80 info@stichtingvhg.nl

Stichting VHG

Wie zijn wij?

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek is een neutrale zelfstandige organisatie die in 1978 vanuit de voormalige Groene Kruis Vereniging Bleskensgraaf - Wijngaarden werd opgericht met als doel: "Hulp en diensten te verlenen aan ouderen en andere hulpbehoevende personen, wanneer familie of buren daartoe niet in de gelegenheid zijn of wanneer er behoefte is aan directe hulp in afwachting van professionele hulpverlening". Ons werkterrein is op dit moment alleen de voormalige gemeente Graafstroom.

Wanneer kunnen wij helpen?

Wanneer er behoefte is aan de hiervoor omschreven hulpverlening. Wanneer men, om wat voor reden dan ook tijdelijk of in het geheel niet meer in staat is om zelf een warme maaltijd te bereiden. Wanneer men als alleenwonende, b.v. om veiligheidsredenen, behoefte heeft om aangesloten te worden op een alarmeringssysteem.

Het bestuur

Voorzitter:
de heer Dirk van der Borg
Bleskensgraaf

Secretaris:
mevrouw Dini Resseler
Nieuwpoort

Tweede secretaris:
mevrouw Marianne van Mil
Ottoland

Penningmeester:
de heer Egbert Hamerpagt
Bleskensgraaf

Tweede Penningmeester:
mevrouw Bea den Besten
Brandwijk

Leden:
de heer Arie Verhaar
Nieuw-Lekkerland      

mevrouw Marja de Vries
Bleskensgraaf

de heer Piet School 
Brandwijk

Ineke Verschoor
Oud-Alblas

Zowel voor de hulpverlening, de levering van maaltijden als een aansluiting op het alarmeringssyteem beschikken wij per kern over een contactpersoon die voor u het aanspreekpunt is als u van één van onze diensten gebruik wilt maken. Hun namen, adressen en telefoonnummers vindt u in op deze pagina.

Samenwerking met andere instellingen

Voor wat betreft de bereiding van de door ons te leveren maaltijden hebben wij al jarenlang een goede samenwerking met Woon- en Zorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf.

De mensen achter VHG

Alle taken binnen onze Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dat geldt zowel voor het bestuur, de coördinatoren, de maaltijdbezorg(st)ers, de technici voor de alarmering als de medewerk(st)ers op ons kantoor.

Een grote groep vrijwilligers is dagelijks in de weer om te zorgen dat uw maaltijd op tijd en op de juiste wijze bij u wordt bezorgd of dat uw alarmapparaat functioneert wanneer dat noodzakelijk mocht zijn. 

Wij prijzen ons gelukkig dat er binnen onze kernen in de gemeente Molenlanden nog steeds voldoende personen zijn die zich op deze wijze onbaatzuchtig voor hun medemens willen inzetten.